Odlaganje otpada

Problematični otpad

 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
 • metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom
 • otapala
 • kiseline
 • lužine
 • fotografske kemikalije
 • pesticidi
 • fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
 • odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
 • ulja i masti koja nisu jestiva ulja i masti

Otpadni papir

 • papirna i kartonska ambalaža
 • papir i karton

Otpadni metal

 • metalna ambalaža
 • metali

Otpadno staklo

 • staklena ambalaža
 • staklo

Otpadna plastika

 • plastična ambalaža
 • plastika

Otpadni tekstil

 • odjeća
 • tekstil

Krupni (glomazni) otpad

 • glomazni otpad

Jestiva ulja i masti

 • jestiva ulja i masti

Boje

 • boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedeni pod opasnim otpadom

Deterdženti

 • deterdženti koji ne sadrže opasne tvari

Lijekovi

 • lijekovi koji nisu navedeni pod opasnim otpadom

Baterije i akumulatori

 • baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod opasnim otpadom

Električna i elektronička oprema

 • odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod opasnim otpadom

Građevni otpad iz kućanstva

 • beton
 • cigle
 • crijep/pločice i keramika
 • kabelski vodiči koji ne sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari
 • izolacijski materijali koji sadrže azbest
 • ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari
 • izolacijski materijali koji ne sadrže opasne tvari
 • građevinski materijali koji sadrže azbest
 • građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima
 • građevinski materijali na bazi gipsa koji ne sadrže opasne tvari

Ostalo

 • otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari
 • otpadni tiskarski toneri koji ne sadrže opasne tvari
 • otpadne gume
 • oštri predmenti (osim otpada čije je sakupljanje i odlaganje podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije)