Reciklažno

Dvorište

OPĆINE TOVARNIK


Recikliranje štiti okoliš!

Reciklažno

Dvorište

OPĆINE TOVARNIK

Zaštitimo okoliš, čuvajmo prirodu!

Reciklažno

Dvorište

OPĆINE TOVARNIK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Naziv projekta:

Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Tovarnik

22.12.2020.

OTVORENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Dana 22. prosinca 2020. godine općinska načelnica Ruža Veselčić-Šijaković i predstavnik tvrtke Eko-Flor Plus d.o.o. gospodin Neven Jurmanović su otvorili reciklažno dvorište koje je izgrađeno u sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Tovarnik“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u 85%-tnom iznosu, dok je ostatak sredstava osigurala Općina Tovarnik.

Reciklažno dvorište će započeti s radom početkom siječnja, a njime će upravljati tvrtka Eko-Flor Plus d.o.o. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta biti će od utorka do subote.


26.10.2020.

Održane informativno-edukativne radionice

Općina Tovarnik

provodeći projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Tovarnik”

želi uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Općine, ali

i podići svijest lokalnog stanovništva o potrebama i prednostima razvrstavanja

i recikliranja otpada.

Ono najvažnije što se projektom želi postići je i promijeniti percepciju stanovništva o vlastitoj ulozi u sustavu gospodarenja otpadom i dosadašnje navike po pitanju održivog gospodarenja otpadom, a to je moguće samo sustavnom edukacijom lokalnog stanovništva te kontinuiranom promidžbom svih elemenata održivog gospodarenja otpadom. Shodno tome, Općina Tovarnik je održala tri informativno-edukativne radionice od 21. do 23. listopada 2020. godine. Na održanim radionica

stanovništvo Općine Tovarnik je imalo priliku pitati sve što ih zanima o reciklažnom dvorištu, a ponajviše saznati što to ono u biti i je.

Radionice su organizirane u sklopu projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Tovarnik” koji je financiran sredstvima

EU iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija

2014.-2020.


20.10.2020.

Infomativno-edukativne radionice

Općina Tovarnik poziva sve mještane Općine Tovarnik na informativno – edukativne radionice o reciklaži otpada, koje će se održati prema sljedećem rasporedu:


– 21. 10. 2020. god. u 14 sati

Mjesto održavanja: Tovarnik, Stara ambulanta (A.G.Matoša 26)


– 22. 10. 2020. god. u 10 sati

Mjesto održavanja: Tovarnik, Stara ambulanta (A.G.Matoša 26)


– 23. 10. 2020. god. u 10 sati

Mjesto održavanja: Ilača, Hrvatski dom


Radionice se organiziraju u sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Tovarnik“, koji je financiran sredstvima EU iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020.


Radujemo se vašem dolasku!


12.06.2020.

Započeli radovi na izgradnji

U Općini Tovarnik povodom Dana Općine svečano obilježen početak radova na izgradnji reciklažnog dvorišta i pristupne ceste. Kako bi ispunila zakonsku obvezu Općina Tovarnik je aplicirala i dobila EU sredstva za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Tovarnik“.

Na reciklažnom dvorištu otpad će moći bez naknade odlagati samo fizičke osobe s područja Općine Tovarnik.

Glavni cilj izgradnje reciklažnog dvorišta je smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište, smanjenje broja divljih odlagališta, povećanje stope odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s ciljem smanjenja plaćanja poticajne naknade (kazne), povećanje razine zaštite okoliša, te poboljšanje kvalitete života stanovnika Općine.


21.05.2020.

Održano uvođenje izvođača u posao

Sa današnjim danom izvođač radova Watmont d.o.o. i Cestorad d.d. je uveden u posao, čime su započeli radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta i pristupne ceste u Tovarniku. Reciklažno dvorište biti će smješteno na k.č. br. 1473/1 k.o. Tovarnik. Provedba projekta sufinancirana je sredstvima iz Kohezijskog fonda (85%), dok je ostatak sredstava osiguran u proračunu Općine.

Općina Tovarnik potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (PT1) i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) za projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Tovarnik. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.


OPĆINA TOVARNIK

Promotivni materijal